Tidigare var fall av poliomyelit orsakad av poliovirus ganska vanliga och orsakade allvarlig oro bland föräldrar till barn. Idag har medicinen ett effektivt vaccin mot ovan nämnda sjukdom. Det är därför i centrala Ryssland antalet poliofall har minskat kraftigt. Det verkar dock möjligt att drabbas av polio när man reser långa sträckor.

Sjukdomsförloppet

Det inledande skedet av sjukdomen kan förväxlas med influensavirus. Efter en kortvarig förbättring av tillståndet stiger temperaturen till 39 grader. Sjukdomen åtföljs av huvudvärk och muskelvärk. Förlamning med åtföljande muskelslapphet kan också utvecklas. Mycket ofta är konsekvenserna av sjukdomen irreversibla.

När ska man ringa en läkare

Omedelbart så snart du misstänker utvecklingen av symtom på sjukdomen, nämligen huvudvärk, "krokhalseffekten" eller förlamning.

Läkarens hjälp

Viruset kan upptäckas genom ett avföringstest eller struphuvud. Poliomyelit kan inte behandlas med medicin. Vid komplikationer är återupplivning av barnet nödvändig. För cirka 15 år sedan var det populära poliovaccinet ett oralt vaccin som innehöll försvagade poliovirus. Idag utförs vaccination genom att introducera ett inaktiverat (ej levande) virus intramuskulärt, vilket i sin tur undviker en sällsynt komplikation – polio orsakad av vaccinet.

Inkubationstiden är från 1 till 4 veckor.

Hög smittsamhet.

Kommentera uppropet